Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

THUỐC TRỪ SÂU ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, BỌ XÍT MUỖI, SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG – PERMECIDE 50EC – HỆ THỐNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thuốc trừ sâu Permecide 50EC đặc trị:

Hotline: 0919.817.033