Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

THUỐC TRỪ CỎ ĐẶC TRỊ CỎ LỒNG VỰC VÀ CỎ ĐUÔI PHỤNG ELANO 20SC – HỆ THỐNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thuốc trừ cỏ lồng vựccỏ đuôi phụng Elano 20EC:

  • ELANO 20EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm

  • ELANO 20EC có thời gian phun xịt rộng

  • ELANO 20EC với hàm lượng hoạt chất cao (200 g/lít) cùng chất bám dính, chất hỗ trợ nên được hấp thu nhanh, 1 giờ sau phun gặp mưa vẫn không giảm hiệu lực.

  • ELANO 20EC sử dụng hệ dung môi thế hệ mới nên an toàn với người sử dụng, động vật thủy sinh và môi trường xung quanh.