Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG BRIGHTSTAR 25SC – HỆ THỐNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG BRIGHTSTAR 25SC

  • Hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng.

  • Thuốc được hấp thu qua rễ, thân và lá.

  • Tăng khả năng đẻ nhánh, thân rạ ngắn lại, cây lúa cứng cáp chống đổ ngã, tăng năng suất lúa.

  • Paclobutrazol có tác dụng ức chế sinh trưởng, kích thích phân hóa mầm hoa.