Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP PK TĂNG PHÂN HÓA MẦM HOA, KHÁNG PHÈN MẶN – HYDROPHOS-ZN – HỆ THỐNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Hydrophos-Zn phân bón lá hỗn hợp PK