Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP HỢP TRÍ HK NPK 7-5-44+TE GIÚP CÂY TRỒNG RA HOA SỚM HOA TRỔ ĐỀU, ĐỒNG LOẠT – HỆ THỐNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Phân bón lá hỗn hợp Hợp Trí HK NPK 7-5-44+TE

  • Giúp cây ra hoa sớm, hoa trổ đều, đồng loạt, cung cấp các vi lượng cần thiết để nuôi trái.

  • Trên lúa: chống lốp đổ, trổ đều, chắc hạt, hạt lúa vàng sáng, tỷ lệ tấm thấp.

  • Trên cây ăn trái: tăng chất lượng, ngừa nứt thối trái, tạo màu sắc đẹp, bảo quản được lâu.