Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

KALI NITRATE 13-0-46 +Mg + TE GÓI 2KG 100.000VNĐ – TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THỤ DINH DƯỠNG, TĂNG NĂNG SUẤT, KÍCH THÍCH TRỔ BÔNG, CHỐNG RỤNG TRÁI – NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

100.000

KALI NITRATE 13-0-46 +Mg + TE ( Sản phẩm tương tự: HITOCO 28,

NUTRI TURF 3-3-3, HITOCO 30 CAL-BO-ZN NANO ) dưỡng chất cây trồng: