Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

Category Archives: CÂY MẬN

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MẬN MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Mận có thể trồng được vào hai vụ trong năm: vụ xuân trồng vào tháng 2, tháng 3, vụ thu trồng vào tháng 8, tháng 9 dương lịch. Trong đó trồng tốt nhất là vào vụ xuân, khi cây mận rụng lá và chuẩn bị đâm chồi cũng là khi trồng có tỷ lệ sống […]