Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

Category Archives: CÂY BƠ

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BƠ CHO NĂNG SUẤT CAO – NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1. Đất trồng Cây bơ trồng được ở nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất ở đất đỏ bazan. Địa hình đất trồng bơ bắt buột phải thoát nước tốt, đây là lý do miền Tây Nam bộ khó phát triển được bơ. Độ pH đất từ 5 – 6, trên đất cà phê cần […]