Tư Vấn Kỹ Thuật 24/7 Hotline: 0919.817.033 Dismiss

Category Archives: KỸ THUẬT CHĂM SÓC SẦU RIÊNG

KỸ THUẬT TƯỚI NƯỚC CÂY SẦU RIÊNG KHI CÒN NHỎ – AGRI THUẬN THIÊN – congtynongnghiep.info

1. Xác định nhu cầu nước của cây sầu riêng – Khi cây còn nhỏ, chưa ra hoa kết quả cần tưới đủ ẩm cho cây. Thiếu nước, cây có thể chết héo. Thừa nước rễ không phát triển được, có thể bị thối và chết. Vào giai đoạn này nhu cầu về ẩm độ […]